ALBERT CINEMA

Rozwinięty system pomocy materialnej i doraźne wsparcie wychodzące naprzeciw najpilniejszym potrzebom bezdomnych to jedynie początek długiej drogi ku samodzielności. Wiedzą o tym opiekunowie i podopieczni wrocławskiego Schroniska Św. Brata Alberta, gdzie każdego dnia dzieją się rzeczy niezwykłe. Niektóre zostają utrwalone na filmie.

Pasja pomagania

Cinema Albert Production to nowatorski projekt łączący dwie doniosłe idee,  pasję do kina i realną, przynoszącą konkretne efekty, pomoc bezdomnym mężczyznom. W myśl idei Św. Brata Alberta: „Nie postępować przez ciągłe zwycięstwa nad sobą, znaczy cofać się” grupa bezdomnych pasjonatów kina każdego dnia staje przed twórczymi wyzwaniami, prowadzącymi do realnych egzystencjalnych owoców.

Wszystko zaczęło się od pasji i chęci pomocy. Gdy w grudniu 2015 roku Dariusz Dobrowolski, kierownik schroniska dla bezdomnych mężczyzn we Wrocławiu wpadł na pomysł wsparcia potrzebujących poprzez rozwój ich hobby, niewielu mogło przewidzieć, że projekt się uda.

Rzeczywistość szybko zweryfikowała początkowe obawy, przynosząc realne korzyści duchowe i pragmatyczne. Dziś zespół jest prężnie działającą organizacją, która może pochwalić się wieloma produkcjami docenianymi w całym kraju. Sie masz Wiktor, Pielgrzym, Mój Manhatan to tylko niektóre ze zrealizowanych obrazów, które zyskały szerszy rozgłos. Przełom dopiero miał nadejść.

Krokiem milowym w rozwoju organizacji okazało się zakwalifikowanie jednej z produkcji do konkursu filmów niezależnych w Gdyni. Doświadczenie świata wielkiego kina, atmosfera festiwalu, spotkanie z twórcami, w tym z legendarnym Andrzejem Wajdą stało się okazją do rozmowy i dzielenia się pasją, która jest otwarciem drogi ku zadomowieniu.

Od pomysłu do… samodzielności

Początkiem każdego projektu jest spotkanie, wymiana pomysłów i refleksja nas sposobem realizacji. Inspiracji dostarcza samo życie. Scenariusze oparte są na prawdziwych historiach bezdomnych mężczyzn, dzięki czemu całość nabiera intymnego, niespotykanego w komercyjnych produkcjach charakteru. W Albert Cinema kino staje się pretekstem do rozmowy. Obraz staje się soczewką, która w magiczny sposób skupia perypetie bohaterów, dlatego też każda projekcja jest wydarzeniem wyjątkowym. To coś więcej niż czas spędzony przed ekranem, to rozmowa z bohaterem, którego perypetie, stanowiły osnowę dzieła.

Gdy plan jest gotowy, rozpoczyna się jego realizacja. Postawione cele skłaniają do poszukiwań możliwych rozwiązań, a tym samym pracy nad sobą. Uczą konsekwencji i wyzwalają energię do działania. To dużo, zważając na fakt, że wielu bezdomnym brak motywacji nawet do najprostszych czynności.

Twórczość zapewnia poczucie bezpieczeństwa i wspiera poczucie kontroli nad życiem. Wykształca cierpliwość i zaradność. Ustawienie kamery, zdobycie środków na nagranie, opieka nad sprzętem, systematyczność to pożądane cechy, których nabycie możliwe jest poprzez udział w projekcie. Sam film, choć może zabrzmi to zaskakująco, jest na drugim planie. Priorytetem okazuje się poczucie kontroli i sensu podejmowanych działań. Albert Cinema daje narzędzia, dzięki którym uczestnicy projektu odzyskują wiarę we własne możliwości.

Intymny świat obrazu

Praca nad filmem to proces, którego ostatnim ogniwem jest  gotowe dzieło. Obraz jest okazją do opowiedzenia o skomplikowanych historiach życiowych i trudnych do rozstrzygnięcia wyborach.  To, co niemożliwe do zwerbalizowania, staje się uchwytne za pomocą obrazu. Tak było w przypadku bezdomnych sportretowanych w poruszającym dokumencie Mój Manhatan.

Film prezentuje środowisko bezdomnych mężczyzn szukających schronienia w noclegowni podczas siarczystych, zimowych mrozów. Przepełniony budynek staje się miejscem spotkania i okazją do wymiany życiowych doświadczeń. Mieszkańcy wieczorami budują czteropiętrowe konstrukcje służące za łóżka, które wraz z nastaniem ranka znikają. Mimo trudnych warunków nie brak im humoru i nadziei, które pozwalają przetrwać najcięższe chwile.

Film jest intymną podróżą w świat bohaterów, gdzie nic nie jest takie, jakie wydaje się na pozór. Jego realizacja wymagała kunsztu reżyserskiego i wielkiej odwagi słuchania, jednej z najcenniejszych umiejętności.

Albert Cinema to projekt, wobec którego nie sposób przejść obojętnie. Obecnie jest to o tyle łatwiejsze, że wszystkie produkcje dostępne są na oficjalnym kanale grupy. Zachęcamy do zapoznania się z filmami i odbycia niesamowitej podróży w skomplikowane perypetie bezdomnych bohaterów.  Życzymy miłego seansu.

Autor:
Okruszek
Okruszek

Jesteśmy redakcją bloga ogólnopolskiej akcji charytatywnej i piszemy o tym jak skutecznie pomagać osobom potrzebującym. Codziennie klikamy i pomagamy na stronie okruszek.org.pl