Dobroczynność zawsze się opłaca

Podstawą do tego by pomagać są nie posiadane środki, a chęci. Wsparcie nie zawsze musi opierać się na pomocy materialnej czy finansowej, często może być to coś mniej namacalnego tak jak poświecenie komuś czasu, uwagi – co jest szczególnie cenione przez osoby starsze, samotne.

Obecnie mamy coraz więcej możliwości niesienia pomocy. Co chwilę, w mediach słyszymy informacje społeczne dotyczące chorych dzieci, rodzin w trudnej sytuacji, zagrożonych gatunków zwierząt i informacje na temat konta bankowego służącego do wpłat.

Tak więc, działalnością dobroczynną może zając się każdy kto tylko czuję taką potrzebę i ma trochę wolnych środków. Nawet niewielkie kwoty dodane do siebie są wsparciem dla potrzebujących.

Majętni – główna grupa wsparcia

Często osobami trudniącymi się pomocą innym, są osoby zamożne, posiadające wielkie majtki, choć nie jest to reguła. Działalność filantropijna staje się coraz bardziej popularna na świecie. Wyjaśniając: Filantropia to działalność osób bądź instytucji, która polega na udzielaniu pomocy finansowej lub materialnej potrzebującym osobom bądź instytucjom.

W idealnym świecie Filantrop to osoba, która chce pomagać bezinteresownie, a przyczyną takiego działania jest chęć niesienia pomocy innym. W mniej idealnym, wśród Filantropów zdarzają się osoby kierujące się własnymi egoistycznymi pobudkami.

Bardzo często, osobami, które angażują się w działalność dobroczynną są ludzie zamożni, którzy sami nie mieli w życiu łatwo i do wszystkiego doszli sami. Ich pomoc wynika z potrzeby serca i chęci niesienia pomocy innym. Są najwartościowszymi filantropami.
Milionerzy od lat wspierają instytucje potrzebujące pomocy. Wsparcie dociera do fundacji, szpitali, ośrodków naukowych, szkół, uniwersytetów. Informacje o działalności dobroczynnej docierają do nas różnymi kanałami, najczęściej przez informacje w prasie, w telewizji czy w Internecie. Cieszący jednakże jest fakt, że bardzo wielu milionerów wspiera różne organizacje charytatywne, po cichu. Bez zbędnego rozgłosu. Nie afiszując się.

Działalność dobroczynna w przeszłości

Historia zna wiele przypadków działalności charytatywnej, zasługującej na szczególne uznanie. Jednym z nich jest gest Andrewa Carnegie.  Carnegie był jednym z najbogatszych przemysłowców amerykańskich szkockiego pochodzenia, swego czasu klasyfikowany jako najbogatszy człowiek na świecie. Twierdził, że praca uszlachetnia, a bogaci ludzie powinni oddawać nadwyżki swych fortun na cele społeczne – co robił wspierając instrukcje kulturalne i naukowe. Mawiał, że „człowiek, który umiera bogaty, umiera zhańbiony”. W rezultacie, na różne cele przekazał 350 milionów dolarów tworząc min: 2500 bibliotek Carnegie Liberies na całym świecie, a także Instytut Carnegiego w Waszyngtonie, czy finansując budowę słynnej Sali koncertowej w Nowym Jorku – Carnagie Hall. Do dziś Komisja Carnegie Hero Fund przyznaje nagrody za męstwo, fundacja imienia Andrewa Carniego zapewnia dodatki emerytalne nauczycielom akademickim, organizacja Endowment for International Peace walczy pokój na całym świecie, a Cornage Corporation of New York zapewnia fundusze na badania z zakresu pedagogiki.

Działalność dobroczynna obecne

Także w obecnych czasach, znane są szczególne przypadki działalności dobroczynnej. Na szczególne uznanie zasługuje Warren Buffett, amerykański ekonomista, inwestor giełdowy, przedsiębiorca i filantrop, uważany za jednego z najbogatszych inwestorów na świecie. Znany jest z wierności zasadom inwestowania w wartość, oszczędności i skromności w życiu osobistym, mimo posiadania olbrzymiego majątku. Na szczególne uznanie zasługuje fakt, że 99% swojego majątku przekazuje na Fundacje Gatesów, która przeznacza pieniądze na stypendia dla studentów, zapobieganie AIDS, walkę z chorobami „Trzeciego Świata” i inne cele.

Wiele działań dobroczynnych budzi wątpliwości osób trzecich. Na ogół chodzi o pobudki takiego postępowania. W idealnym świecie, wszyscy filantropi kierują się potrzebą serca, a w mniej idealnym zdarzają się osoby, które robią to dla własnych egoistycznych celów, typu chęć uznania i prestiżu społecznego, chęć rozgłosu.

Warto pomagać!

Niezależnie od tego co skłania nas do chęci niesienia pomocy, warto to robić. Tym bardziej, że „dobro, które dajemy zawsze do nas wraca”.

Autor:
Okruszek
Okruszek

Jesteśmy redakcją bloga ogólnopolskiej akcji charytatywnej i piszemy o tym jak skutecznie pomagać osobom potrzebującym. Codziennie klikamy i pomagamy na stronie okruszek.org.pl