Pokonać bezdomność! Fundacja „Bliźniemu Swemu” na rzecz Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta zaprasza na konferencję o bezdomności – 24.09.2018

Wrzesień 2018 upływa pod znakiem regionalnych konferencji z cyklu Pokonać Bezdomność, zorganizowanych przez Ogólnopolską Federację na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności – przy patronacie honorowym Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Spotkania odbędą się w 8 polskich miastach. W ich trakcie zostaną przedstawione 32 dobre praktyki, które pozwalają skutecznie walczyć z problemem bezdomności.

Fundacja „Bliźniemu Swemu” na rzecz Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta jako współorganizator rzeszowskiej konferencji, która odbędzie się 24 września na terenie Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Rejtana 16c w Rzeszowie, zaprasza do udziału w tym niezwykle ważnym wydarzeniu.

Bezdomność problem nie tylko biednych państw

Problem bezdomności występuje praktycznie wszędzie, niezależnie od regionu czy sytuacji ekonomicznej danego miejsca. Nawet kraje bogate i wysoko rozwinięte nie są w stanie zlikwidować w stu procentach tego zjawiska. Pokazuje to tylko, jak bardzo jest ono złożone i jak wielowymiarowe mogą być jego przyczyny.

Fundacja „Bliźniemu Swemu” na rzecz Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta na konferencji o bezdomności - 24.09.2018

Stereotypizacja bezdomności jako efektu uzależnienia, kryminalizacji czy niedostosowania społecznego przyczynia się do dyskryminacji osób nią dotkniętych. A często okazuje się, że spowodowana jest ona przez czynniki niezależne, a wręcz prozaiczne, takie jak eksmisje, brak wystarczających środków na utrzymanie mieszkania spowodowany niskimi zarobkami, nieporozumienia rodzinne czy problemy zdrowotne.

Z tego powodu niezwykle istotne są praktyki mające na celu poznanie rzeczywistych powodów i źródeł bezdomności oraz jej realnej skali – w tym opracowanie kompleksowych działań umożliwiających bezdomnym reintegrację społeczną. A także przekazanie społeczeństwu rzetelnych informacji na temat przyczyn i skutków bezdomności. W tym celu konieczne są szeroko zakrojone działania prowadzone zarówno przez państwowe instytucje społeczne, jak i towarzystwa oraz fundacje pożytku publicznego.

Dobre praktyki w rozwiązywaniu problemu bezdomności

Podstawą dobrych praktyk w walce z bezdomnością jest współdziałanie instytucji państwowych z fundacjami i towarzystwami charytatywnymi, które wspólnymi siłami mogą skutecznie działać nie tylko w ramach akcji przywracania bezdomnych na łono społeczeństwa, ale także w przeciwdziałaniu jej powstawaniu.

Niezwykle istotna jest tutaj edukacja, mająca na celu wykształcenie odpowiedniej kadry specjalistów i wolontariuszy, którzy będą skutecznie nieść pomoc osobom bezdomnym. Proces wychodzenia z bezdomności jest skomplikowany i długotrwały. Takiej osobie trzeba zapewnić dach nad głową oraz pracę. Jest to jednak dopiero część walki o powrót do normalnego życia.

Egzystowanie nawet przez krótki czas w tułaczce i ciągłym poczuciu wykluczenia, powoduje zmiany w psychice, które mogą utrudniać powrót do życia w społeczeństwie. Z tego powodu niezbędne jest tutaj wsparcie fachowców z dziedziny psychologii. Często konieczna jest również pomoc medyczna i prawna oraz doradztwo zawodowe. Organizacje niosące wsparcie bezdomnym są w stanie tworzyć kompleksowe programy pomocy, niezbędne jest jednak wsparcie finansowe tych projektów.

Fundacja „Bliźniemu Swemu” na rzecz Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta – razem możemy więcej!

Szeroko zakrojone działania obejmujące dobre praktyki na rzecz rozwiązywania problemu bezdomności od wielu lat wdrażane są przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Działająca z ramienia Towarzystwa Fundacja „Bliźniemu Swemu” organizuje szereg akcji społecznych i zbiórek charytatywnych, które umożliwiają zastosowanie skutecznych rozwiązań w walce z bezdomnością i z powrotem osób bezdomnych do normalnego życia.

Wspólnymi siłami możemy przywrócić równowagę w społeczeństwie. Pamiętając o tym, że bezdomność jest często wynikiem niefortunnych zbiegów okoliczności, które wydzierają człowieka z normalnego życia i rzucają w przepaść lęku, niepewności, społecznej marginalizacji i w efekcie powolnej degeneracji psychicznej oraz fizycznej, warto wyciągnąć pomocną dłoń. Zdrowe społeczeństwo to społeczeństwo, w którym każdy człowiek ma swoje miejsce i czuje się bezpieczny. A budować je możemy tylko wspólnymi siłami i wzajemnym wsparciem.

Autor:
Okruszek
Okruszek

Jesteśmy redakcją bloga ogólnopolskiej akcji charytatywnej i piszemy o tym jak skutecznie pomagać osobom potrzebującym. Codziennie klikamy i pomagamy na stronie okruszek.org.pl