Aktualny obraz bezdomności w Polsce

Co dwa lata Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wraz ze wsparciem samorządów, służb mundurowych i pozarządowych organizacji niesienia pomocy bezdomnym, organizuje Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych. Nocą z 13 na 14 lutego 2019 roku przeprowadzona została piąta edycja badania. Jak w świetle jej wyników przedstawia się aktualna sytuacja osób bezdomnych w Polsce?

Zmiana liczby bezdomnych

Z pewnością najlepszą wiadomością jest to, że wyniki tegorocznych badań wskazują na spadek liczby osób bezdomnych. W latach poprzednich stopień bezdomności utrzymywał się na podobnym poziomie. Obecnie w Polsce jest 30 330 bezdomnych, czyli o 3 078 osób mniej niż dwa lata temu. Nadal większość stanowią mężczyźni, których jest 25 369 – w tej grupie odnotowano ponad 2,5 tys. mniej bezdomnych. Natomiast liczba bezdomnych kobiet wynosi obecnie 4 961, czyli o ponad 0,5 tys. mniej niż w 2017 roku.

Aktualny obraz bezdomności w Polsce

Warto zaznaczyć, że zmniejszyła się również liczba bezdomnych dzieci, która w poprzedniej edycji badania wynosiła 1201 osób, a obecnie jest to 992 dzieci poniżej 18 roku życia. W kwestii wieku nadal najwyższy procent bezdomnych stanowi grupa wiekowa 41-60, obejmująca aż 13 801 osób. Zaraz po niej znajdują się osoby powyżej 60 roku życia. Zmianie uległa również najczęściej deklarowana długość okresu bezdomności, o ile w 2017 roku było to mniej niż 2 lata (25%), to obecnie najczęściej jest to od powyżej 5 do 10 lat (27,84%).

Najczęstsze przyczyny bezdomności

W porównaniu do 2017 roku zmianie uległy także najczęstsze okoliczności, prowadzące do bezdomności. O ile dwa lata temu przyczyną utraty stałego schronienia czy miejsca zamieszkania była eksmisja i wymeldowanie – 45%, to w 2019 roku najczęściej podawanym powodem bezdomności stały się konflikty rodzinne 32,2% i uzależnienia 28%. Natomiast eksmisje zajęły dopiero 3 pozycję z wynikiem 26,3%. Aż 18,4% bezdomnych za przyczynę swojego położenia podaje również rozpad związku. Na kolejnych pozycjach znalazły się zadłużenie oraz brak pracy.

Gdzie jest najwięcej bezdomnych?

Od kilku lat regionami, gdzie znajduje się najwięcej bezdomnych, są województwa: mazowieckie – 4 278 osób, śląskie – 4 255 osób i pomorskie – 3 014 osób. W każdym z tych regionów zanotowano jednak znaczny spadek liczby osób bezdomnych. W mazowieckim i na Śląsku po około 500 osób mniej, a w pomorskim ponad 200 osób. Najmniej bezdomnych nadal jest w województwie podlaskim (646 osób), świętokrzyskim (794 osób) i lubuskim (812 osób) – przy czym jedynie w województwie świętokrzyskim liczba bezdomnych, w porównaniu do 2017 roku, wzrosła o 32 osoby.

Miejsce przebywania osób bezdomnych

Według przeprowadzonego badania, osoby bezdomne najczęściej szukają wsparcia i schronienia w zinstytucjonalizowanych placówkach, takich jak schroniska (11 917 osób), noclegownie (2 987 osób), schroniska opiekuńcze (1 479 osób), ogrzewalnie (1 167 osób) czy domy dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży (645 osób). Pokazuje to, że większość bezdomnych chce walczyć o powrót do normalności i prosi o wsparcie. I nikogo nie trzeba przekonywać, że warto pomagać tym, którzy próbują podnieść się z kolan i znowu stanąć twardo na własnych nogach. Każdy z nas może dołożyć swoją cegiełkę, która posłuży tym osobom, często bardzo ciężko doświadczonym przez los, do budowania nowego życia.

Pomoc nadal potrzebna

Pomimo zmniejszenia się ogólnej liczby osób bezdomnych, trzeba pamiętać o tym, że nadal ponad 30 tysięcy osób w Polsce żyje poza nawiasem społecznym, bez domu i bez stałego schronienia. Pozytywnym aspektem jest to, że wiele z nich szuka pomocy w instytucjach publicznych i towarzystwach pomocy. Dlatego tak ważne jest wspieranie inicjatyw społecznych niosących wsparcie osobom bezdomnym.

Fundamentem działalności akcji Okruszek jest wsparcie placówek i ośrodków pomocy bezdomnym, które umożliwiają powrót do normalnego życia. Ty też możesz pomóc – wystarczy, że wejdziesz na http://www.okruszek.org.pl/, klikniesz w okruszka i przekażesz darowiznę. Nawet niewielki datek, pomnożony przez dużą liczbę osób, pozwala zgromadzić środki, które umożliwiają nam niesienie skutecznej pomocy potrzebującym. Bo nawet najmniejsza cegiełka, położona obok innych, buduje. Razem możemy zbudować coś trwałego i pięknego!

Autor:
Okruszek
Okruszek

Jesteśmy redakcją bloga ogólnopolskiej akcji charytatywnej i piszemy o tym jak skutecznie pomagać osobom potrzebującym. Codziennie klikamy i pomagamy na stronie okruszek.org.pl