O Fundacji

Fundację „Bliźniemu Swemu…” na Rzecz Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w 2002 roku powołał Zarząd Towarzystwa, które pracuje na rzecz bezdomnych i ubogich nieprzerwanie od 1981 r.

Jej zadaniem jest gromadzenie środków przeznaczonych na najpilniejsze potrzeby podopiecznych w 130 placówkach Towarzystwa: prowadzenie schronisk, noclegowni, domów stałego pobytu, łaźni, świetlic, kuchni dla ubogich. Także na przeciwdziałanie i zapobieganie bezdomności oraz społecznemu wykluczeniu, promowanie idei albertyńskiej, w myśl której nikt nigdy nie powinien zostać pozbawiony pomocy.

Fundacja „Bliźniemu Swemu…”:

  • przygotowuje i prowadzi aukcje dzieł sztuki znakomitych artystów,
  • organizuje koncerty charytatywne,
  • aranżuje coroczną, ogólnopolską kampanię „Być dobrym jak chleb”,
  • realizuje projekt „Talerz Miłosierdzia”,
  • pomaga wychowankom domów dziecka i ubogim uczniom,
  • zapobiega bezdomności wśród dzieci i młodzieży,
  • otacza opieką ludzi starszych i samotnych,
  • pozyskuje sponsorów i darczyńców,
  • organizuje wystawy i aukcje z cyklu „Bliźniemu Swemu…”,
  • prowadzi akcję Okruszek.

Od 2005 roku ma status Organizacji Pożytku Publicznego – KRS: 0000141778 – i jako taka może przyjmować darowizny z tytułu 1% podatku z rozliczeń rocznych.